ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 29 มิถุนายน 2565 ถึง 26 กันยายน 2565

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 สิงหาคม 2565 ถึง 12 กันยายน 2565)
5.27 5.36 5.22 5.30 627,594 3,286,500
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(01 สิงหาคม 2565 ถึง 29 สิงหาคม 2565)
5.07 6.14 5.07 5.32 1,048,913 5,440,695
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 กันยายน 2565 5.30 5.35 5.30 5.35 7,200 38,295
23 กันยายน 2565 5.35 5.35 5.30 5.35 41,700 221,215
22 กันยายน 2565 - - - - 0 0
21 กันยายน 2565 - - - - 0 0
20 กันยายน 2565 5.40 5.40 5.40 5.40 9,102 49,140
19 กันยายน 2565 5.40 5.40 5.30 5.40 4,608 24,830
16 กันยายน 2565 5.30 5.45 5.30 5.45 1,100 5,845
15 กันยายน 2565 5.30 5.30 5.25 5.30 1,310 6,885
14 กันยายน 2565 5.30 5.30 5.25 5.30 4,401 23,110
13 กันยายน 2565 5.25 5.30 5.25 5.30 1,200 6,350
12 กันยายน 2565 5.30 5.30 5.30 5.30 1,000 5,300
09 กันยายน 2565 5.30 5.30 5.30 5.30 1,700 9,010
08 กันยายน 2565 5.30 5.30 5.30 5.30 2,000 10,600
07 กันยายน 2565 5.30 5.30 5.30 5.30 3,400 18,020
06 กันยายน 2565 5.25 5.30 5.25 5.30 16,800 88,205
05 กันยายน 2565 5.30 5.30 5.25 5.30 31,000 163,770
02 กันยายน 2565 5.22 5.36 5.22 5.32 231,843 1,215,250
01 กันยายน 2565 5.27 5.32 5.22 5.27 294,323 1,536,365
31 สิงหาคม 2565 5.27 5.32 5.27 5.32 16,919 89,310
30 สิงหาคม 2565 5.27 5.32 5.27 5.32 28,609 150,670
29 สิงหาคม 2565 5.27 5.32 5.27 5.32 1,232 6,485
26 สิงหาคม 2565 5.27 5.27 5.22 5.27 56,504 294,940
25 สิงหาคม 2565 5.22 5.32 5.22 5.32 166,012 866,520
24 สิงหาคม 2565 5.32 5.32 5.22 5.32 119,992 627,045
23 สิงหาคม 2565 5.32 5.32 5.27 5.32 10,357 54,795
22 สิงหาคม 2565 5.32 5.32 5.27 5.32 6,460 34,330
19 สิงหาคม 2565 5.27 5.32 5.27 5.32 93,209 492,905
18 สิงหาคม 2565 5.32 5.32 5.17 5.32 22,559 117,885
17 สิงหาคม 2565 5.17 6.14 5.17 5.32 253,392 1,316,380
16 สิงหาคม 2565 5.22 5.22 5.22 5.22 17,739 92,555
15 สิงหาคม 2565 5.17 5.22 5.07 5.22 12,510 64,465
11 สิงหาคม 2565 5.12 5.22 5.12 5.22 1,641 8,435
10 สิงหาคม 2565 5.17 5.17 5.12 5.17 2,358 12,140
09 สิงหาคม 2565 5.12 5.22 5.12 5.22 33,313 170,110
08 สิงหาคม 2565 5.07 5.12 5.07 5.12 6,357 32,245
05 สิงหาคม 2565 5.12 5.12 5.12 5.12 412 2,100
04 สิงหาคม 2565 - - - - 0 0
03 สิงหาคม 2565 5.07 5.12 5.07 5.12 57,013 289,275
02 สิงหาคม 2565 5.12 5.12 5.07 5.12 57,627 292,360
01 สิงหาคม 2565 5.07 5.12 5.07 5.12 130,226 665,725
27 กรกฎาคม 2565 5.12 5.12 5.12 5.12 12,612 64,575
26 กรกฎาคม 2565 5.12 5.17 5.07 5.12 67,481 342,875
25 กรกฎาคม 2565 5.12 5.17 5.12 5.17 59,474 304,505
22 กรกฎาคม 2565 5.12 5.17 5.12 5.17 11,587 59,335
21 กรกฎาคม 2565 5.17 5.17 5.17 5.17 1,025 5,300
20 กรกฎาคม 2565 - - - - 0 0
19 กรกฎาคม 2565 5.07 5.17 5.07 5.17 41,734 211,650
18 กรกฎาคม 2565 5.17 5.17 5.17 5.17 308 1,590
15 กรกฎาคม 2565 5.12 5.17 5.12 5.17 16,509 84,530
14 กรกฎาคม 2565 5.12 5.12 5.12 5.12 134,738 689,850
12 กรกฎาคม 2565 5.12 5.17 5.12 5.17 15,484 79,280
11 กรกฎาคม 2565 5.12 5.17 5.12 5.17 52,398 268,280
08 กรกฎาคม 2565 5.17 5.17 5.12 5.17 138,634 710,410
07 กรกฎาคม 2565 5.17 5.17 5.12 5.17 62,652 322,370
06 กรกฎาคม 2565 5.22 5.22 5.17 5.22 40,306 208,325
05 กรกฎาคม 2565 5.17 5.22 5.17 5.22 718 3,715
04 กรกฎาคม 2565 5.22 5.22 5.17 5.22 57,833 299,240
01 กรกฎาคม 2565 5.22 5.27 5.17 5.27 44,195 230,540
30 มิถุนายน 2565 5.22 5.22 5.17 5.22 44,502 230,065
29 มิถุนายน 2565 5.22 5.22 5.17 5.22 1,333 6,905