ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 22 พฤศจิกายน 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(23 มกราคม 2563 ถึง 05 กุมภาพันธ์ 2563)
5.60 5.65 5.50 5.65 1,292,900 7,189,330
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(24 ธันวาคม 2562 ถึง 22 มกราคม 2563)
5.45 5.70 5.45 5.60 1,956,000 10,849,545
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
20 กุมภาพันธ์ 2563 5.60 5.60 5.55 5.55 225,000 1,251,275
19 กุมภาพันธ์ 2563 5.60 5.60 5.55 5.60 264,300 1,475,635
18 กุมภาพันธ์ 2563 5.70 5.70 5.65 5.65 51,500 292,925
17 กุมภาพันธ์ 2563 5.65 5.70 5.65 5.70 113,400 640,725
14 กุมภาพันธ์ 2563 5.60 5.65 5.60 5.65 130,200 729,125
13 กุมภาพันธ์ 2563 5.65 5.65 5.60 5.65 63,700 357,905
12 กุมภาพันธ์ 2563 5.60 5.60 5.60 5.60 5,000 28,000
11 กุมภาพันธ์ 2563 5.60 5.65 5.60 5.65 6,200 34,730
07 กุมภาพันธ์ 2563 5.60 5.65 5.50 5.60 178,300 989,880
06 กุมภาพันธ์ 2563 5.60 5.65 5.60 5.65 3,400 19,045
05 กุมภาพันธ์ 2563 5.55 5.65 5.55 5.65 200,300 1,111,680
04 กุมภาพันธ์ 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 170,100 944,060
03 กุมภาพันธ์ 2563 5.55 5.55 5.55 5.55 104,000 577,200
31 มกราคม 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 121,700 676,520
30 มกราคม 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 43,600 242,015
29 มกราคม 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 52,900 293,605
28 มกราคม 2563 5.55 5.55 5.50 5.55 86,600 477,300
27 มกราคม 2563 5.55 5.60 5.50 5.55 110,400 612,130
24 มกราคม 2563 5.60 5.65 5.55 5.60 125,900 705,035
23 มกราคม 2563 5.60 5.60 5.55 5.60 277,400 1,549,785
22 มกราคม 2563 5.55 5.60 5.55 5.60 39,100 217,260
21 มกราคม 2563 5.60 5.65 5.55 5.55 132,100 735,745
20 มกราคม 2563 5.55 5.55 5.55 5.55 10,500 58,275
17 มกราคม 2563 5.60 5.65 5.60 5.60 20,100 112,565
16 มกราคม 2563 5.60 5.65 5.55 5.60 630,500 3,501,810
15 มกราคม 2563 5.60 5.60 5.60 5.60 122,700 687,120
14 มกราคม 2563 5.65 5.65 5.60 5.60 67,500 378,320
13 มกราคม 2563 5.65 5.65 5.55 5.65 1,400 7,880
10 มกราคม 2563 5.65 5.65 5.65 5.65 5,000 28,250
09 มกราคม 2563 5.60 5.65 5.60 5.65 40,200 225,140
08 มกราคม 2563 5.55 5.60 5.50 5.60 43,000 238,155
07 มกราคม 2563 5.60 5.60 5.55 5.60 96,700 541,220
06 มกราคม 2563 5.60 5.60 5.55 5.60 153,700 855,260
03 มกราคม 2563 5.65 5.65 5.60 5.65 39,000 219,850
02 มกราคม 2563 5.60 5.65 5.60 5.65 24,300 136,085
30 ธันวาคม 2562 5.55 5.70 5.55 5.70 19,300 107,640
27 ธันวาคม 2562 5.50 5.55 5.50 5.55 20,200 111,615
26 ธันวาคม 2562 5.50 5.50 5.45 5.50 164,600 900,335
25 ธันวาคม 2562 5.45 5.50 5.45 5.50 56,700 309,345
24 ธันวาคม 2562 5.45 5.50 5.45 5.50 269,400 1,477,675
23 ธันวาคม 2562 5.40 5.45 5.40 5.45 63,700 344,260
20 ธันวาคม 2562 5.40 5.45 5.40 5.45 85,600 462,765
19 ธันวาคม 2562 5.50 5.50 5.40 5.50 220,300 1,191,460
18 ธันวาคม 2562 5.50 5.55 5.40 5.45 238,900 1,306,145
17 ธันวาคม 2562 5.55 5.55 5.50 5.55 136,200 751,240
16 ธันวาคม 2562 5.55 5.60 5.50 5.60 151,800 842,005
13 ธันวาคม 2562 5.55 5.60 5.55 5.60 241,100 1,338,110
12 ธันวาคม 2562 5.60 5.65 5.55 5.60 280,500 1,561,650
11 ธันวาคม 2562 5.65 5.65 5.60 5.65 150,000 843,505
09 ธันวาคม 2562 5.65 5.70 5.65 5.70 204,700 1,156,560
06 ธันวาคม 2562 5.65 5.70 5.65 5.70 202,600 1,153,905
04 ธันวาคม 2562 5.75 5.75 5.75 5.75 400 2,300
03 ธันวาคม 2562 5.55 5.75 5.55 5.75 6,300 35,955
02 ธันวาคม 2562 5.70 5.75 5.70 5.75 123,600 704,625
29 พฤศจิกายน 2562 5.85 5.85 5.80 5.85 156,200 913,765
28 พฤศจิกายน 2562 5.85 5.85 5.80 5.85 42,700 247,745
27 พฤศจิกายน 2562 5.80 5.85 5.80 5.85 56,100 326,480
26 พฤศจิกายน 2562 5.80 5.85 5.80 5.85 38,000 220,415
25 พฤศจิกายน 2562 5.80 5.80 5.75 5.80 188,200 1,090,060
22 พฤศจิกายน 2562 5.70 5.80 5.70 5.80 18,800 107,770