ราคาหลักทรัพย์

CTARAF
5.05 THB
- (-%)
ปริมาณซื้อขาย
- หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
- - -
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
5.15 - 4.75
15 ตุลาคม 2564 16:35