ราคาหลักทรัพย์

CTARAF
5.30 THB
-0.05 (-0.93%)
ปริมาณซื้อขาย
12,100 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.30 - 5.25
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.14 - 4.73
27 กันยายน 2565 16:03