ราคาหลักทรัพย์

CTARAF
5.55 THB
-0.05 (-0.89%)
ปริมาณซื้อขาย
225,000 หุ้น
ช่วงราคาระหว่างวัน
5.60 - 5.55
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์
6.00 - 4.60
20 กุมภาพันธ์ 2563 16:38