ทรัพย์สินที่ลงทุน

กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา (CTARAF PROPERTY FUND: CTARAF)

ชื่ออาคาร อาคารโรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท สมุย
ที่ตั้ง บริเวณหาดเฉวง อาคารเลขที่ 38/2 หมู่ 3 ตำบลบ่อผุด อำเภอสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าของทรัพย์สินที่กองทุนรวมเข้าลงทุนครั้งแรก บริษัท เซ็นทรัลสมุยบีชรีสอร์ท จำกัด และ บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ผู้เช่าช่วง บริษัท เซ็นทรัลสมุยโฮเต็ลแมนเนจเม้นท์ จำกัด
ผู้บริหารโครงการ บริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน)
ลักษณะการถือกรรมสิทธิ์ของกองทุนรวมฯ
  • เช่าที่ดินและอาคารพร้อมระบบสาธารณูปโภค 30ปี
  • ซื้อเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรม
จำนวนห้องพัก 202 ห้อง